YogaYoga

Ett sätt att få kropp och själ i balans!


Med yogan får du inte bara bättre kontakt med din kropp utan också en större medvetenhet om dina känslor och tankar och ökad förmåga att vara i nuet.


Glöm din kondition, din ålder, släpp förutfattade meningar om vad yoga är. Yoga är till för alla!

Yoga är en icke resultatbunden, personlig och rolig aktivitet som kan åstadkomma förvånadsvärda resultat. Du börjar från början och fortsätter i din egen takt. Varesig du är nybörjare eller van utövare är vinsterna med yoga många. Med engagemang och ansträngning kan yoga förändra dig så mycket eller så lite som du vill.


   HATHA YOGA

Är den mest utövade i västvärlden.

Hathayoga koncentrerar sig på den fysiska kroppen som en väg till självförverkligande. Enligt hathayoga kan man kontrollera tankarna genom att kontrollera kroppen.

Tonvikten på den fysiska kroppen, framför allt kroppsställningar, är vad som gör denna speciella form av yoga så populär i vår kultur.


Ha (sol) tha (måne)

Hathayoga betonar balansen mellan kroppens olika krafter, som tex manlig energi (solen) och kvinnlig energi (månen), vänster och höger, inandning och utandning, glädje och sorg osv och återställer därigenom den naturliga balansen i kroppen.

Böjningar framåt följs av böjningar bakåt, sammandragningar av uttänjningar, och rörelser åt vänster av rörelser åt höger.


I hathayogan hålls ställningarna lite längre med små pauser emellan.      PAWANMUKTYOGA

Pawanmuktasana- det luft och spänningsfrigörande övningarna- kan praktiseras av alla.

De är enkla och kraftfulla.

De frigör blockerad energi i leder och muskler vilket ger en känsla av lätthet i kropp och sinne. De mjukar upp och förbereder kroppen för mer avancerade yogapositioner.


Pawanmuktasana utgör  tre serier övningar. Den första serien mjukar upp i lederna och kallas ofta för antireumatiska övningar.

Den andra serien stärker bålen och hela matsmältningssystemet.

Den tredje serien är energifrigörande och mjukar upp i framförallt höfter och ländrygg.Många väljer yoga som en fitnessträning, för ökad rörlighet och stärka musklerna och få bättre balans, men på köpet får de också del av filosofin bakom.

Kropp och psyke är sammankopplade.

Att stretcha rena och hela kroppen leder till psykisk balans och harmoni.

I mötet med de fysiska rörelserna, den djupa andningen och den medvetna närvaron skapas utrymme för kroppen och själen att släppa taget om det gamla och öppna upp för det nya.


I motsats till vad många tror är yoga inte en serie övningar eller en meditationsteknik. Det är faktiskt en sinnesstämning. Yogastadiet är uppnåt när sinnet är stilla.Tankarna har slutat irra omkring och det finns inget som distraherar.

Denna sinnesstämning uppnåddes först genom  meditation.

Under de senaste tvåtusen åren har andra metoder utvecklats som hjälpt kropp och sinne att bli mottagliga för stillhetens upplevelse.

Av dessa metoder är asana (fysiska ställningar) den metod som i västvärlden mest förknippas med yoga.


Stillhet föder medvetenhet. När vi kommer på att vi glömt något stelnar vi ofta till medan vi försöker minnas. I hathayoga ingår övningar som ska förmå kroppen attslappna av och bli stilla, andning som får sinnet att fokusera, avslappning som lugnar kropp och sinne, meditation som centrerar sinnet.


Yoga är en metafor för livet: att finna sitt centrum i en yogaställning ger dig uppmuntran att finna ditt centrum för resten av livet och följa den väg som är rätt för dig.


      Yoga idag!

I vår föränderliga värld med dess höga tempo övergår allt fler till yogaprincipen.

Vetenskapliga undersökningar visar att regelbundna övningar av yoga minskar andnings- matsmältnings- och blodtrycksproblem, eliminerar stress och spänningar och hjälper människor som lider av artrit och åderförkalkningar.

Undersökningar visar en dramatisk ökning av lungkapaciteten och förmågan att  hantera stress och en minskning av kroppsvikt, kolestrol och blodsockernivåer.